Befaring og prosjektering

 

Befaring – Starten på suksess

Ved alle våre installasjoner gjør vi en grundig befaring i lokalet på forhånd. Vi ønsker ikke å overlate noe til tilfeldighetene, og velger derfor å gjøre et grundig forarbeid i dialog med våre kunder for å finne den beste løsningen. Befaringen er selvfølgelig gratis og uforpliktende.

Ved hjelp av nøyaktige målinger på befaring kan vi gjøre nøyaktige kalkulasjoner i ettertid, slik at det ferdige resultatet blir så bra som overhodet mulig. Vi modellerer rommet i 3D i etterkant og gjør ulike simulasjoner for å finne plasseringer for høytalere som både er estetisk og akustisk gode. Der det trengs tar vi gjerne inn akustiske dempematerialer og diffusere slik at sluttproduktet blir god lyd og god dekning.

Prosjektering

Når vi først har startet på et prosjekt sier vi oss ikke ferdig før resultatet er optimalt. Dette oppnår vi ved hjelp av god dialog med kunden og god planlegging i forkant av installasjonen. Vi kartlegger behovene og finner produkter som passer disse. Vår prosjektledere får tid til å ferdigstille installasjonen, og du slipper å forholde deg til flere ulike personer.

I prosjekteringsperioden ønsker vi å komme så tidlig inn i prosessen som mulig slik at vi kan få en god dialog med de andre aktørene som er innvolverte. For eksempel ønsker vi gjerne å prate med elektrikere på et tidlig tidspunkt slik at vi kan samarbeide om kabelstrekk og terminering. På den måten får vi sjenerende kabler bort fra veggen og inn i kabelrør sammen med resten av kablene. Et rent og helhetlig sluttprodukt er viktig for oss, og vi går gjerne ekstra langt for å oppnå dette.